Garantie-enquête

Hoe gaat u om met garantiekwesties? Lees hier het artikel uit de Consumentengids januari 2018 dat is gebaseerd op ons panelonderzoek.

CB-I panel | 20-12-2017